Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Zasady rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia
7.7 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji oraz przeliczanie waluty obcej    
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
Średni kurs NBP na dzień31 grudnia 2017(1)31 grudnia 2016(2)
USD3.4813 4.1793 
EUR4.1709 4.424 
NOK0.4239 0.4868 
(1) Tabela kursów średnich obowiązująca na dzień 31 grudnia 2017 roku.
(2) Tabela kursów średnich obowiązująca na dzień 31 grudnia 2016 roku.
 
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów:
Średni kurs NBP za okres sprawozdawczy2017(1)2016(2)
USD3.7439 3.7439 
EUR4.2447 4.2447 
NOK0.4538 0.4538 
(1) Według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
(2) Według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
→ ←