Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Zarządzanie kapitałem

Dodatkowe informacje i objaśnienia
28. Zarządzanie kapitałem   
Nota31 grudnia 201731 grudnia 2016
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty22.12633.63769.8
Pożyczki22.24.469.3
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego22.4100.3141.4
Razem2738.33980.5
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty22.11269.41313.1
Pożyczki22.263.912.5
Obligacje22.3313213
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego22.441.338.1
Razem1687.61576.7
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty17-1920.7-744.6
Zadłużenie netto2505.24812.6
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej10712.48610.8
Udziały niekontrolujące0.10.1
Kapitał własny razem10712.58610.9
Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego 0.230.56
→ ←