Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Świadczenia pracownicze

Dodatkowe informacje i objaśnienia
24. Świadczenia pracownicze   
Nota31 grudnia 201731 grudnia 2016
Długoterminowe zobowiązania24.1169.3168.5
Świadczenia po okresie zatrudnienia24.141.840.2
Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia24.1127.5128.3
Krótkoterminowe zobowiązania24.1145.3135.6
Świadczenia po okresie zatrudnienia24.18.27.1
Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia24.11314.2
Zobowiązania z tytułu premii, nagród i niewykorzystanych urlopów93.585.2
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 30.629.1
Razem314.6304.1
24.1 Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia     
NotaŚwiadczenia po okresie zatrudnieniaNagrody jubileuszowe i pozostałe świadczeniaRazem
1 stycznia 201745.3142.5187.8
Koszty bieżącego zatrudnienia 24.22.610.813.4
Koszty dyskonta24.2; 9.61.34.55.8
Wypłacone świadczenia-2.5-13.1-15.6
(Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w wyniku24.2--4.2-4.2
(Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w innych całkowitych dochodach24.2-0.3--0.3
31 grudnia 201746.4140.5186.9
w tym:
część długoterminowa38.5127.5166
część krótkoterminowa7.91320.9
Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w spółkach zagranicznych (1)3.6-3.6
31 grudnia 201750140.5190.5
w tym:
część długoterminowa41.8127.5169.3
część krótkoterminowa8.21321.2
NotaŚwiadczenia po okresie zatrudnieniaNagrody jubileuszowe i pozostałe świadczeniaRazem
1 stycznia 201640.5156196.5
Koszty bieżącego zatrudnienia 24.22.412.114.5
Koszty dyskonta24.2; 9.614.15.1
Koszty przeszłego zatrudnienia24.25.7-15.9-10.2
Wypłacone świadczenia-2.1-11.8-13.9
(Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w wyniku24.2--2-2
(Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w innych całkowitych dochodach24.2-2.2--2.2
31 grudnia 201645.3142.5187.8
w tym:
część długoterminowa38.5128.3166.8
część krótkoterminowa6.814.221
Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w spółkach zagranicznych (1)2-2
31 grudnia 201647.3142.5189.8
w tym:
część długoterminowa40.2128.3168.5
część krótkoterminowa7.114.221.3
(1) Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych: LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz spółkach z GK AB LOTOS Geonafta, a także z uwagi na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek zostały zaprezentowane odrębnie w pozycji Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w spółkach zagranicznych.
24.2 Łączna kwota kosztów ujętych w wyniku finansowym z tytułu przyszłych wypłat świadczeń pracowniczych    
Nota20172016
Pozycje ujęte w wyniku:15.110.6
Koszty nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia:9.29.35.5
- koszty bieżącego zatrudnienia24.113.414.5
- koszty przeszłego zatrudnienia24.1--10.2
- efekt spółek zagranicznych0.13.2
- (zyski)/straty aktuarialne24.1-4.2-2
Koszty dyskonta24.1; 9.65.85.1
Pozycje ujęte w innych całkowitych dochodach:1.5-2
(Zyski)/Straty aktuarialne24.1-0.3-2.2
Efekt spółek zagranicznych1.80.2
Całkowite dochody ogółem16.68.6
24.3 Założenia aktuarialne  
Główne założenia przyjęte przez aktuariusza31 grudnia 201731 grudnia 2016
Stopa dyskontowa (%)3,303,50
Przewidywany wskaźnik inflacji (%)2,502,50
Wskaźnik rotacji pracowników (%)2,412,33
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń w kolejnym roku (%)0,002,00
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń w latach następnych (%)2,502,50
24.5 Analiza wrażliwości      
Saldo początkowe zobowiązania
Stopa wzrostu wynagrodzeńStopa dyskonta finansowegoNagrody jubileuszoweOdprawy emerytalno-rentoweOdprawy pośmiertneFundusz socjalnyRazem (1)
bazowabazowa129.5417.610188.1
bazowa + 1%bazowa140.345.18.311.9205.6
bazowa - 1%bazowa120.237.578.5173.2
bazowabazowa + 0,5%124.2397.29.2179.6
bazowabazowa - 0,5%135.443.1810.9197.4
(1) Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych: LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz spółkach z GK AB LOTOS Geonafta, a także z uwagi na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek nie zostały uwzględnione w powyższej analizie.
Prognozowane na rok 2018 koszty bieżącego zatrudnienia
Stopa wzrostu wynagrodzeńStopa dyskonta finansowegoNagrody jubileuszoweOdprawy emerytalno-rentoweOdprawy pośmiertneFundusz socjalnyRazem (1)
bazowabazowa10.22.30.60.413.5
bazowa + 1%bazowa11.42.60.70.615.3
bazowa - 1%bazowa9.220.60.312.1
bazowabazowa + 0,5%9.72.10.60.412.8
bazowabazowa - 0,5%10.82.40.70.514.4
Prognozowane na rok 2018 koszty dyskonta
Stopa wzrostu wynagrodzeńStopa dyskonta finansowegoNagrody jubileuszoweOdprawy emerytalno-rentoweOdprawy pośmiertneFundusz socjalnyRazem (1)
bazowabazowa3.91.10.20.35.5
bazowa + 1%bazowa4.21.20.30.46.1
bazowa - 1%bazowa3.510.20.35
bazowabazowa + 0,5%4.21.20.30.36
bazowabazowa - 0,5%3.410.20.34.9
Łącznie prognozowane na rok 2018 koszty bieżącego zatrudnienia i koszty dyskonta
Stopa wzrostu wynagrodzeńStopa dyskonta finansowegoNagrody jubileuszoweOdprawy emerytalno-rentoweOdprawy pośmiertneFundusz socjalnyRazem (1)
bazowabazowa14.13.40.80.719
bazowa + 1%bazowa15.63.81121.4
bazowa - 1%bazowa12.730.80.617.1
bazowabazowa + 0,5%13.93.30.90.718.8
bazowabazowa - 0,5%14.23.40.90.819.3
1) Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych: LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz spółkach z GK AB LOTOS Geonafta, a także z uwagi na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek nie zostały uwzględnione w powyższej analizie.
→ ←