Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Pochodne instrumenty finansowe

Dodatkowe informacje i objaśnienia
23. Pochodne instrumenty finansowe   
Nota31 grudnia 201731 grudnia 2016
Długoterminowe aktywa finansowe:2.720.9
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe)0.717.2
Swap procentowy (IRS)23.7
Krótkoterminowe aktywa finansowe:161.880
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe)3441.5
Forwardy i spoty walutowe13.18.7
Swap procentowy (IRS)7.3-
Opcje-0.4
Swap walutowy107.429.4
Aktywa finansowe26.1164.5100.9
Długoterminowe zobowiązania finansowe:6.736.3
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe)0.12.2
Forwardy i spoty walutowe-2.8
Swap procentowy (IRS)6.631.3
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe:72.7172.9
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe)3.716.2
Forwardy i spoty walutowe9.598.8
Swap procentowy (IRS)21.223.8
Swap walutowy38.334.1
Zobowiązania finansowe26.179.4209.2
23.1 Hierarchiwa wartości godziwej   
31 grudnia 201731 grudnia 2016
Poziom 2
Aktywa finansowe
Swap towarowy34.758.7
Opcje towarowe-0.4
Forwardy i spoty walutowe13.18.7
Swap procentowy (IRS)9.33.7
Swap walutowy107.429.4
Razem164.5100.9
Zobowiązania finansowe
Swap towarowy3.818.4
Forwardy i spoty walutowe9.5101.6
Swap procentowy (IRS)27.855.1
Swap walutowy38.334.1
Razem79.4209.2
→ ←