Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Skład Grupy Kapitałowej oraz jego zmiany

Dodatkowe informacje i objaśnienia
2.      Skład Grupy Kapitałowej oraz jego zmiany    
Nazwa podmiotuSiedzibaPrzedmiot działalnościProcentowy udział Grupy we własności jednostki
31.12.201731.12.2016
Jednostka Dominująca
Segment produkcji i handlu
• Grupa LOTOS S.A.GdańskWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa Nie dotyczyNie dotyczy
Jednostki bezpośrednio zależne konsolidowane metodą pełną
Segment wydobywczy
• LOTOS Upstream Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Upstream Sp. z o.o.) (1)GdańskDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów1-
• LOTOS Petrobaltic S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Petrobaltic S.A.)GdańskPozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego0.99990.9999
Segment produkcji i handlu
• LOTOS Paliwa Sp. z o.o.GdańskSprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS11
• LOTOS Oil Sp. z o.o.GdańskProdukcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych11
• LOTOS Asfalt Sp. z o.o.GdańskProdukcja i sprzedaż asfaltów11
• LOTOS Kolej Sp. z o.o.GdańskTransport kolejowy11
• LOTOS Serwis Sp. z o.o. GdańskDziałalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe11
• LOTOS Lab Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Lab Sp. z o.o.) (2)GdańskWykonywanie analiz laboratoryjnych11
• LOTOS Straż Sp. z o.o.GdańskOchrona przeciwpożarowa11
• LOTOS Ochrona Sp. z o.o.GdańskOchrona mienia i osób11
• LOTOS Terminale S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Terminale S.A.)Czechowice-DziedziceMagazynowanie i dystrybucja paliw11
• LOTOS Infrastruktura S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Infrastruktura S.A.)JasłoMagazynowanie i dystrybucja paliw. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi11
• LOTOS Gaz S.A. w likwidacjiKrakówSpółka nie prowadzi działalności operacyjnej 11
Jednostki bezpośrednio zależne nie objęte konsolidacją (3)
• Infrastruktura Kolejowa Sp. z o.o.GdańskSpółka nie prowadzi działalności operacyjnej 11
• Fundacja LOTOSGdańskDziałalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej11
Jednostki pośrednio zależne konsolidowane metodą pełną
Segment produkcji i handlu
GK LOTOS Lab Sp. z o.o.
• LOTOS Vera Sp. z o.o.GdańskProdukcja samochodów osobowych1-
GK LOTOS Infrastruktura S.A.
• RCEkoenergia Sp. z o.o.Czechowice-DziedziceWytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu11
GK LOTOS Terminale S.A.
• LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.Czechowice-DziedziceProdukcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)11
Segment wydobywczy
GK LOTOS Upstream Sp. z o.o.
• LOTOS Exploration and Production Norge ASNorwegia, StavangerPoszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego10.9999
• AB LOTOS Geonafta (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK AB LOTOS Geonafta)Litwa, GargżdaiPoszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej10.9999
• UAB Genciu NaftaLitwa, GargżdaiPoszukiwanie i wydobycie ropy naftowej10.9999
• UAB ManifoldasLitwa, GargżdaiPoszukiwanie i wydobycie ropy naftowej10.9999
GK LOTOS Petrobaltic S.A.
• Aphrodite Offshore Services N.V.CuraçaoŚwiadczenie usług w obszarze transportu morskiego (spółka nie prowadzi działalności operacyjnej)0.99990.9999
• B8 Sp. z o.o.GdańskDziałalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 0.99990.9999
• B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC S.K.A. GdańskPoszukiwanie i eksploatacja złóż ropy i gazu ziemnego0.99990.9999
• Miliana Shipholding Company Ltd. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipholding Company Ltd.)Cypr, NikozjaŚwiadczenie usług magazynowania i transportu ropy naftowej oraz innych usług w obszarze transportu morskiego0.99990.9999
• Technical Ship Management Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Technical Ship Management Sp. z o.o.)GdańskDziałalność usługowa wspomagająca transport morski, doradztwo w zakresie eksploatacji statków0.99990.9999
•SPV Baltic Sp. z o.o.GdańskŚwiadczenie usług w obszarze transportu morskiego0.99990.9999
• Miliana Shipmanagement Ltd.Cypr, NikozjaŚwiadczenie usług w obszarze transportu morskiego0.99990.9999
• Miliana Shipping Group Ltd. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipping Group Ltd.)Cypr, NikozjaZarządzanie posiadanymi aktywami 0.99990.9999
• Bazalt Navigation Co. Ltd. Cypr, NikozjaCzarter statku0.99990.9999
• Granit Navigation Company Ltd. Cypr, NikozjaCzarter statku0.99990.9999
• Kambr Navigation Company Ltd. Cypr, NikozjaCzarter statku0.99990.9999
• St. Barbara Navigation Company Ltd. Cypr, NikozjaCzarter statku0.99990.9999
• Petro Icarus Company Ltd. Cypr, NikozjaCzarter statku0.99990.9999
• Petro Aphrodite Company Ltd.Cypr, NikozjaCzarter statku0.99990.9999
• Energobaltic Sp. z o.o.WładysławowoProdukcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego0.99990.9999
(1) Dnia 10 marca 2017 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła 100% udziałów w spółce LOTOS Upstream Sp. z o.o. za łączną cenę 6 tys. zł.

(2) Dnia 6 listopada 2017 roku spółka LOTOS Lab Sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w spółce Lucea 3 Sp. z o.o (obecnie LOTOS Vera Sp. z o.o.) za łączną cenę 6 tys. zł.

(3) Podmioty wyłączono z konsolidacji z uwagi na fakt, iż wielkości wykazywane w sprawozdaniach finansowych tych jednostek na dzień 31 grudnia 2016 roku są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w standardzie MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”.

Informacje na temat udziałów Grupy we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności znajdują się w nocie 14.

→ ←