Schowek stron raportu

Zamknij
Miejsce na Twoje ulubione strony Raportu.
Tutaj je przechowujesz, możesz je wydrukować lub dodawać notatki.
Twoje strony Notatki
Test Usuń
Usuń wszystkie

Zapasy

Dodatkowe informacje i objaśnienia
16. Zapasy  
31 grudnia 201731 grudnia 2016
Wyroby gotowe903.3833.6
Półprodukty i produkty w toku488.7431.7
Towary133.6149.2
Materiały20341919.1
Razem3559.63333.6
w tym zapasy wycenione według:
kosztu wytworzenia lub ceny nabycia35533309.6
ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania6.624
16.1 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów  
20172016
Stan na początek okresu2.1267.7
Utworzenie11.418.6
Wykorzystanie-0.1-1.3
Rozwiązanie-9.4-282.9
Stan na koniec okresu42.1
→ ←